Skamrosning af Purmo radiatorer fra Finske Purmo

Radiatorer fra anden vinkel – Gæsteindlæg af Carsten Hansen

Man kan spørge hvad er min baggrund for at udtale mig om Purmo radiatorer fra Finske Purmo.

Har jeg har en egentlig VVS`agtig ekspertviden om radiatorer toiletter og så videre? Har jeg har en højere højere teknisk uddannelse, der sætter mig i stand til at til at udtale mig om en Purmo radiator på sagligt teknisk grundlag? Arbejder jeg på teknologisk institut med at teste radiatorer? Er jeg journalist på et arkitekt eller ingeniør magasin hvor jeg skriver om radiatorer?

Svaret til alt dette er stort rungende NEJ, man kan så spørge Hvem er jeg egentlig og hvad er min baggrund for at skrive om og anmelder radiatorer fra Purmo?

Jeg er 45 år jeg blev smidt ud af skolen i 7ende klasser og de sidste ca 30 år har jeg arbejdet som rengøringsassistent.

Hvad ved jeg så om radiatorerne? Jeg ved en del set fra det rengørings tekniske perspektiv. Jeg gør rent på ca 40 kontorer on dagen. De har i gennemsnit 2 radiatorer hver. Det vil sige at jeg rengør eller som et minimum støver ca 80 radiatorer om dagen. Det er ca 400 om ugen. På et år bliver det til omkring 19.000 radiatorer. I min karriere vil jeg ud fra denne beregning tro jeg har rengjort radiatorer mere end 576.000 gange.

Her finder du Danmarks billigste Purmo Radiator

Det er en del, og selv om det ikke er raketvidenskab jeg arbejder med, så kan jeg ikke undgå at lægge mærke til ting.

Og det jeg har lagt mærke til er at Purmo radiatorer fra Finske Purmo, er suverænt de nemmeste at rengøre. De har store lukkede flader, ingen design idiotiske krummelurer eller mystisk vinklede rør, de er som man siger på Engelsk “straight forward”.

Jeg vil tro jeg kan rengøre en af de dejlige Finner 15-20 sekunder hurtigere end end en af konkurrenterne. På et år giver det en besparelse på ca 95 timer, eller over 2 arbejdsuger.

Tagmaling og tagrenovering kan forlænge levetiden på dit tag

Hvad enten du vælger en omgang tagmaling eller en komplet tagrenovering, forlænges levetiden på dit tag med mange år. Derved kan du udsætte en dyr udskiftning af taget. Men det kræver naturligvis, at taget er i så god stand, at maling eller renovering giver mening.

Har du set på, hvordan dit tag har det for nylig? Sammen med facaden er det den mest synlige del af husets konstruktion og noget af det, forbipasserende og besøgende først lægger mærke til. Samtidig er taget den mest udsatte del af huset, når først storm og skybrud tager fat. Så der er mange gode grunde til at tjekke dit tag og sørge for, at det altid er i en forsvarlig stand!

Prøv at kigge på dit tag

Er der ikke gjort noget ved taget længe, er det første syn der møder dig sikkert et umiskendeligt grønligt skær af de alger, der med tiden er vokset frem på taget. Måske sidder der også nogle mosbelægninger langs kanterne af tegl- og tagsten, samt langs tagkanten.

Alger er små en-cellede planter, der føres via vinden og giver sig til at gro på alle sten- og betonoverflader, stort set lige så snart, de er lagt. De trives bedst i fugtige og skyggefulde områder. Derfor er algevæksten oftest værst på de nordvendte tagsider eller de steder, hvor der kastes skygger på taget fra træer eller nærtliggende høje bygninger. Men selv på sydvendte tagflader gror algerne – de gror bare ikke så hurtigt som på de øvrige sider af huset.

Alger – den snigende tagdræber

Alger kaldes også for den snigende tagdræber, fordi de binder fugten på taget. Jo større algerne får lov til at gro, jo mere fugt binder de. Samtidig begynder algernes rødder at trænge ind mellem samlingerne i taget og med rødderne følger også fugten.

Når algerne har vokset sig store nok, kan de også danne grobund for mos og andre vækster. Deres større rødder vil også forsøge at fæstne sig på taget ved at trænge ind mellem eller ned i tagplader eller tegl. Dermed åbnes der endnu mere op for fugtens frie adgang til tagkonstruktionen.

Den megen fugt øger risikoen for, at der opstår frostsprængninger, når først vinteren sætter ind. Frostsprængningerne kan både adskille tagplader og tegl og i særlig grelle tilfælde få dem til at revne. Derved åbnes der op for, at regnvandet kan få frit løb ind i tagkonstruktionen, hvor den øgede fugtmængde snart vil medføre rådangreb i træværket og give skimmel- og svampeangreb i tagrummet under taget.

Samtidig bliver det nemmere for vinden at få fat i tagbelægningen. Får vinden for alvor fat, kan den nemt rive løse tagplader eller tegl af, hvorefter vinden har fri adgang til hele tagkonstruktionen. Snart blæser der flere tagplader eller tegl af og i løbet af bare et par timer kan store dele af tagbelægningen være blæst ned.

Rens taget for alger

Derfor er det en rigtig god ide med jævne mellemrum at få fjernet algebelægningen på taget – også på sydsiden. For selv om algerne ikke gror nær så hurtigt på den solbeskinnede del af huset, så er der stadig skadelig algevækst – især i vinterhalvåret.

Efter en grundig algerensning bør taget efterbehandles. Her findes der flere muligheder, der spænder lige fra en behandling med en nanoteknologisk, vandafvisende belægning i stil med den, der kendes fra autoruder over en gang tagmaling og til en komplet tagrenovation.

Vælg den rigtige efterbehandling af taget

Hvilken efterbehandling du bør vælge til dit tag, afhænger helt og holdent af tagets stand. Er taget af nyere dato og endnu ikke ramt af følgevirkninger fra algebelægningen eller solens UV-stråler, der langsomt mørner og får især tagplader til at falme, kan du nøjes med at få påført den vandafvisende belægning.

Den sørger for at vandet løber hurtigt fra taget, så tagfladen hurtig bliver tør efter et regnskyl. Derved får algerne ikke nær de samme vækstmuligheder som på et ubehandlet tag.

Forlæng tagets levetid med tagmaling

Du kan også vælge at give taget en gang tagmaling. Herved frisker du tagets udsenende op og får samtidig mulighed for at justere farven på taget, så den bliver mere tidssvarende i forhold til, hvilken farve facade og eventuelt belægning omkring huset har i dag.

tagrenovering og tagrens

Efter en algerensning er taget helt rent og fri for alger og andre belægninger, der kan sænke holdbarheden og effekten af en tagmaling. Så det er nu, du skal slå til, hvis du vil have malet dit tag. Flere tagfirmaer tilbyder da også særlige pakkeløsninger, der inkluderer både algerensning og tagmaling på en gang.

Er taget i god stand, kan en tagmaling ikke alene forskønne taget. Det kan også øge levetiden på taget med 10 og måske helt op til 20 år. Men tro ikke at du forlænger levetiden på taget væsentligt, hvis tagplader, tegl eller den underliggende tagkonstruktion ikke er i orden.

Efter endt tagmaling kan du med fordel få efterbehandlet med den særlige nanoteknologiske, vandafvisende belægning, vi omtalte før.

Tagrenovering – det billige alternativ til nyt tag

Har taget begyndt at få lidt skavanker? Er pladerne f.eks. gået løs nogle steder eller er der slået hjørner af tegl eller tagplader? Så kan en komplet tagrenovering være løsningen, hvis du ikke kan finde økonomi til at skifte hele taget. Det kræver selvfølgelig at taget – bortset fra nogle enkelte skavanker – ellers er i orden.

Den bedste måde at få afgjort, hvorvidt du kan nøjes med en tagrenovering eller der skal et helt nyt tag til, er ved at bestille et tagtjek hos en fagmand eller et firma, der har specialiseret sig til tagrenoveringer.

Her kommer en repræsentant fra firmaet ud, gennemgår taget og skriver dig et uforpligtende tilbud. Alt efter taget stand vil tilbuddet omfatte enten en komplet tagrenovation eller en pris på et helt nyt tag.

Kan du nøjes med tagrenoveringen, kan du spare cirka 75 % af prisen på et nyt tag. Her renses taget først for alger, hvorefter de fundne fejl på taget udbedres. Derefter males taget med tagmaling og imprægneres med den nanoteknologiske løsning, vi har omtalt tidligere i artiklen.

Hele processen kan klares i løbet af en dags tid eller to alt efter tagets størrelse og mængden af reparationer. Efter endt tagrenovering ser taget ud som nyt. Det vil ikke gå ubemærket hen – hverken blandt venner og familie eller på den efterfølgende ejendomsvurdering.