Termoruders visuelle kvalitet

Bedømmelskriterier for kvalitetsafvigelser i termoruder.
Udarbejdet af Glasindustrien · Juli 2009
Fabrikantens ansvar
For garantireklamationer, der angår
utætte ruder, henvises til “GS garanti-
ordningen“.
For godkendte reklamationer baseret på
nedennævnte specifikationer påtager
fabrikanten sig vederlagsfri levering af
erstatningsruder indtil 1 år efter levering.
Køberen er ikke berettiget til at få dæk-
ket udskiftningsomkostninger på monta-
ge af ruder som på leveringstidspunket
er behæftet med synlige fejl.
Ovennævnte garanti begrænser ikke
køberens sædvanlige rettigheder efter
lovgivningen, herunder købelovens
regler.
Reklamationer
Køberen har pligt til at undersøge leve-
rede varer for transportskader og synlige
fejl straks ved modtagelse.
Krav til renhed og
glaskvalitet
Glas er et industrielt produkt bestående
af blandt andet kalk, kvarts og soda.
Selv om råmaterialerne renses meget
omhyggeligt, kan det ikke undgås, at
der i en kelte tilfælde vil kunne forekom-
me små urenheder og ridser i glasset
indvendigt i termoruden. (se tabellen)
Reklamationer vedrørende urenheder
i glasset, vurderes ud fra den neden-
nævnte fremgangsmåde, hvor der tages
stilling til, om de er uvæsentlige som
væ rende en naturlig del af materialet
og som sådan ikke falder ind under
garantiansvaret – eller om de er så
væsentlige, at de berettiger til en
erstatningsrude.
Bedømmelseskriterier
Ruder, skal bedømmes, i en af stand af
mindst 3 m indefra og skal ske ved dif-
fust lys (f.eks. overskyet himmel) uden
direkte sollys eller kunstigt lys.
Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i
en afstand af 3 m betragtes ikke som
fejl.
Ved kontrol af refleksion skal af standen
udefra være mindst 5 m.
Ruder med belagt glas
Belagt glas kan indeholde pinholes (lille
rund plet uden belægning) – der er et
produktionsbetinget fænomen som kan
forekomme.
Bedømmelseskriterierne for pinholes er
vist i Tabellen på bagsiden.
Bedømmelseskriterier i forbindelse med
refleksion: Skygger, nuanceforskelle, og
forvrængning af refleksion accepteres.
Ornament- og trådglas
Skævheder i mønstret, regnes for til-
ladte afvigelser. Afvigelser i trådparal-
lelitet kan forekomme i trådglas.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *