Farvenuancer i glas termoruder

Almindeligt planglas brugt i termoru-

der opfattes normalt som helt klart,
men er i virkeligheden grønt. Glassets
egenfarve reducerer lysgennemgang-
en. To stykker glas af samme type men
forskellig tykkelse kan derfor opfattes
som om de har forskellige farvenuan-
cer. I tilfælde af belagte eller gennem-
farvede glas bliver dette mere tydeligt.
Nogle typer af belagte eller gennem-
farvede glas kan være udgået af pro-
duktionen og kan derfor ikke skaffes.
Producenten eller håndværkeren kan
anbefale den ny glastype som passer
bedst til de eksisterende ruder.
Med den meget hurtige udvikling af
nye glastyper, kan det være svært at
skaffe glas som visuelt vil ligne eksiste-
rende ruder.
I tilfælde af belagte eller gennemfar-
vede glas produceret af samme pro-
ducent og til den samme specifikation,
men på forskellige produktionssteder
kan der også være svage farvenuance-
forskelle.
Nedenstående er ikke
reklamationsberettiget:
• Interferensfænomener
• Dobbeltrudeeffekt
• Anisotropier
• Kondens på udvendige rudeflader
• Mærkedannelse på glasoverflader
• Anløbning
Interferensfænomener
(Brewster-striber)
Viser sig som uregelmæssige regnbue –
farvede striber. De ses i almindelighed
kun, hvis man ser skråt ud igennem
vinduet. Endvidere er det karakteris-
tisk, at striberne kan „vandre“, når
man trykker let på ruden. Fænomenet
forekommer i ruder fremstillet af float-
glas på grund af glassets ekstremt
gode planitet.
Lys er en bølgebevægelse, og for
dagslys ligger bølgelængderne
mellem 0,00038mm og 0,00078mm.
Dagslyset er sammensat af en lang
række farver, hvilket kan vises ved at
sende en lysstråle gennem et prisme,
hvorved lyset spaltes i spektralfarverne.
Når lysstråler går igennem glas, vil
ujævnheder i glasset betyde, at lyset
får kortere eller længere vej at bevæ-
ge sig. Fænomenet ses kun ved ter-
moruder med floatglas og skyldes
glassets fine planhed, der er i samme
størrelsesorden som lysets bølgelæng-
de og at dagslyset “spaltes” i spektral-
farverne blå, rød og grøn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *