Tilladte synlige uregelmæssigheder i glas

Tilladte synlige uregelmæssigheder i glas:
Nedenstående tabel skal læses sådan:
Da stort set alle termoruder er opbygget grundlæggende af klart glas, vurderes de
efter kriterierne i de markerede felter sammen med de nævnte kriterier for andre
glastyper, som ruden evt. er opbygget af.
KLAR TERMO
MED BELAGT GLAS
FALSZONE
Udvendige kantbeskadigelser eller “muslinger”.
Indvendige “muslinger” som er udfyldt af fugemasse.
Restprodukter samt ubegrænsede ridser.
RANDZONE
Blærer,punkter,pletter etc:
Pinholes:
Rudeareal< 1 m2 max. 4 stk á < 3 mm Ø
Ø 1 mm – 1,5 mm 5 stk/200 mm
Rudeareal> 1 m2 max 1 stk á < 3 mm Ø pr.
Ø > 1,5 mm ikke tilladt
løbende meter kantlængle.
Ridser:
Max 3o mm x 2 mm pr. enkelt længde
Summen af enkeltlængder max. 90 mm.
Hårfine ridser:
Tilladt ubegrænset, dog ikke ophobet.
INDERZONE
Blærer, punkter, pletter etc:
Pinholes:
Rudeareal < 1 m2 max 2 stk á < 2 mm Ø
Ø 1 mm – 1,5 mm 2 stk/m2
Rudeareal > 1 m2 og < 2 m2 max 3 stk á < 2mm Ø
Ø > 1,5 mm ikke tilladt
Rudeareal > 2 m2 max 5 stk á < 2 mm Ø
Ridser samt hårfine ridser:
Som i randzonen.
LAMINERET GLAS
BELAGT LAMINERET GLAS
RANDZONE
1. Hyppigheden af tilladte synlige fejl i randzone
Som under feltet m/belagt glas.
OG
og inderzone forhøjes med 50 % pr. ekstra glaslag.
INDERZONE
2. Ved støbelaminatruder kan der optræde
produktionsbetingede bølger.
HÆRDET GLAS
BELAGT HÆRDET GLAS
RANDZONE
Der henvises til DS/EN 12150
Som under feltet m/belagt glas.
OG
INDERZONE
AFSTANDS-
Reklamationer på afstandsprofiler medtages ikke.
PROFILER
Butyl fra dobbeltforsegling er tilladt max 2 mm ind i ruden fra afstandsprofilen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *